Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Historia Domus

Historia domus

 
A Toponár helységnév a szláv Tupanar szóból származik. Az oklevelekben 1703-ban említik meg először.
A jelenlegi templomot 1779 és 1781 között a Festetich család építtette. 1781-ben szentelték fel a templomot a Szentháromság tiszteletére. A falakat Dorfmeister István díszítette freskókkal. Tolnai Festetich Lajos az építésen túl magára vállalta a templom kegyuraságát is, a templomot gazdagon ellátta minden berendezéssel és felszereléssel. A templom építtetőjét és feleségét a templom kriptájában helyezték örök nyugalomra.
Kurbély György veszprémi püspök 1818-ban Toponárt önálló plébániai rangra emelte, addig ugyanis a Festetich család házi káplánjaként szolgáló ferences atyák mutatták be a szentmiséket és tanították a hittant, de a község lelkipásztori ellátását a kaposvári anyaegyház papjai végezték. A plébánia épülete 1838-ban készült el. 1837-ben került sor a templom első renoválására. 1929-ben restaurálták a szintén Dorfmeister által festett Szentháromságot ábrázoló oltárképet. 1937-ben a templom falainak újrafestését és a freskók kijavítását Soós István festőművész végezte. Sajnos, a felújítás során a templom mennyezetének eredeti freskói teljesen megsemmisültek.
A templom két manuálos 12 regiszteres orgonáját 1967-ben építették. 1968-ban a plébániához csatolták Orci és Zimány községeket. 1970-ben Toponárt közigazgatásilag Kaposvárhoz csatolták, de ez a plébánia önállóságát nem érintette. 1992-ben további két filiával, Magyaratáddal és Patalommal bővült az ellátásra váró terület.
2004-től kezdve felújították az addigra már erősen leromlott állapotú plébániaépületet és sor került egy új hittanterem kialakítására is. Megújították a templom elektromos hálózatát, és felújították az orgonát. 2011-ben megkezdődött a templom restaurálásának első üteme a szentély freskóinak megújításával.
(Neumüller Miklós)
 

Az egyházközség plébánosai:

1818: Molnár István
1836: Csikász Ferenc
1874: Horváth József
1879: Szentes István
1907: Boor Antal
1926: Krenzer József
1927: Scheffer Péter
1956: Androsits István
1958: Láncz László
1959: Szalai János
1964: Szabó Sándor
1970: Lóth József
2004: Neumüller Miklós